Büyük Veri Yolculuğunda Dikkat Etmesi Gereken 15 Yol

Büyük Veri Yolculuğunda Dikkat Etmesi Gereken 15 Yol

Günümüzün karmaşık iş dünyasında pek çok kuruluş, yenilik getirmek, daha iyi bir rekabet alanı oluşturmak ve varlığını sürdürmek için ellerindeki veri nin ve onu kullanma biçiminin kendilerini diğer kuruluşlardan ayıran bir yol olduğunu fark etmiş bulunuyor.

İşte bu nedenle bugün pek çok kuruluş, mümkün olduğu kadar çok veri toplamaya ve bunları işleyerek anlamlı bilgilere dönüştürmeye ve doğru bir formatta kullanılmak üzere daha akıllı karar verme mekanizmalarına taşımaya çalışıyor. Doğru analizler yardımıyla veri, kuruluşun etkinliğini artırmak, geleceği daha rahat görebilmek, oluşabilecek riskleri etkili bir biçimde azaltmak, şirketin gelirini yükseltmek ve rekabet gücünü artırmak için müşteriyi iyi anlamak amaçlarıyla kullanılıyor. Dolayısıyla Büyük Veri’nin şirketlere stratejik rekabet gücü sunduğu su götürmez bir gerçek. Biz de sizler için şirketlerin bu zorlu yolcuğunda dikkat etmesi gerekenleri makalemizde bir araya getirdik.  Big-Data-Image

1- Şirketler iş ihtiyacı ve değerini açık bir şekilde belirlemeliler. Eğer işin başında bu değerlendirme iyi yapılmazsa gelecek planlarınız suya düşebilir.

2- Kısmi ya da tüm büyük veri çözümünün sunulmasını iş liderlerine devretmenizde fayda var. Bazen içeride istihdam yaratmaktansa işi profesyonel kuruluşlardan kiralamak daha karlı olabilir.

3- Fırsat ve çözümleri belirlemek için iş birimleri ile işbirliği yapmalısınız. Sonuçta verilerinizi sadece bir alanda kullanmayacaksınız. Bu yüzden farklı iş birimlerinin ihtiyaçları belirleme konusunda etkin olması gerekiyor.

4- Müşteriye sunulacak değer ile ilgili değer yaratmalısınız. İşlenmemiş müşteri verilerinizin ile değer yaratmanız mümkün değil. Müşteri verilerinizi iş alanınıza göre analiz etmeli ve onlardan yeni değerler yaratarak tekrar müşterilerinize sunmalısınız.

5- Yaratacağınız değer küçük, basit ve ölçeklenebilir olmalı ki her departman tarafından kullanılabilsin. Bu sayede karmaşık raporlar ve tablolar yerine basit birkaç işlem ile verilerinizi analiz etmeniz mümkün olacak.

6- İşin hangi bölümlerinin hızlı kazanımlardan istifade edeceğini belirlemelisiniz. Böylece verinin gücünden tam anlamıyla yararlanmış olacaksınız.

7- Yapacağınız yatırımın tek seferlik bir uygulama olmadığını bilmelisiniz. Bu yatırım şirketinizin gelecekteki karlılığını belirleyecek bir platform kurulması için ve gelecekte de gelişen teknolojilere ayak uydurmak için bu yatırımın üzerine koymalısınız.

8- Önceden büyük veri yönetişimi ile ilgili minimal bir yönerge kümesi geliştirin. Bu sayede işleri basite indirgemeniz mümkün olacak.

9-Açık kaynakları yönetmek için yeni süreçler oluşturmalısınız. Bu süreçler şirket işleyişinize uygun bir yapıda olmalı ve çalışanlar bu konuda bilgilendirilmeli.

10- Çözüm teslimi için yeni çevik süreçleri devreye sokmanızda fayda var. Vu size zaman tasarrufu sağlamanız için yeterli bir çözüm oluşturacak.

11- Çoklu sistemlerdeki yapısal ve yapısal olmayan veriyi tümleştirin. Tekilleştirme konusunu göz ardı etmeyin ve bu konuda profesyonel ellere güvenin.

12- İşletmenin iş aksiyonlarını yönlendiren bir büyük veri ekosistemi oluşturması için organizasyonlar yüksek kalite ve güvenilir veriyi paylaşmalıdır. Veriyi paylaşmaktan korkmayın.

13- Verinizi barındırmak ve yönetmek için güçlü bir veri altyapısı inşa etmelisiniz. Veriden değer yaratabilmek için altyapınızı sağlam tutmanızda fayda var.

14- Organizasyonunuzun yeteneklerini yavaş yavaş geliştiren bir yol haritası çizmelisiniz. Yol haritası çizerken bu konudaki örneklere bakmayı ihmal etmeyin. Geçmiş örnekler size bu konuda yardımcı olacaktır.

15- Organizasyonu mevcut karar destek çözümlerinden nasıl farklılık gösterdiği konusunda eğitmelisiniz. Çalışanlarınız sağlayacakları faydayı bilmezlerse yapılacak işlemler konusunda isteksiz olabilirler. Bunun önüne geçmek için eğitim şart.