küresel satışlar 2020’den beri ilk kez düştü

küresel satışlar 2020’den beri ilk kez düştü


bu Yarı İletken Endüstrisi Derneği sahip olmak yayınlanan28 Ekim’de aylık küresel yarı iletken satış rakamları: 2020’nin başından beri ilk kez düştüler. Bu, Eylül 2022’de bir önceki Ağustos ayına göre %0,5 ve Eylül 2021’e göre %3’tür.

Güney Kore düşen yarı iletken satışlarıyla vurdu

Güney Kore için endişe verici rakamlar, ülke ekonomisinin ana gelir kaynağını temsil eden yarı iletkenler.

Aynı kategoride

Bir başparmak aşağı.
Teknoloji sektörü çok faktörlü bir krizden sert bir şekilde etkilendi