2016 Yılı Bilişim Teknolojileri Trendleri

2016 Yılı Bilişim Teknolojileri Trendleri

Bilişim Teknolojileri içerisinde veri kaynaklarının sayısının artması ile birlikte, doğru analiz için doğru kaynak yaklaşımının önemi de artacak.

Bağlamsal verinin kurumlara sağladığı değerin artması ve bağlamın genişlemesine bağlı olarak yükselişe geçecek siber saldırılar, API’lerin oluşturduğu ekonomi, CIO’ların değişen rolü ve kurumsal platform oyuncularının birleşmeleri ile birlikte değişecek yakınsanmış altyapılar, yeni dönemin en çok konuşulanları olacak.

Bağlamsal veri

“Dijital platformlarla üretilen bilgi ve Nesnelerin İnterneti’ne bağlı cihazlardan gelen verilerle birlikte, bağlamsal analitik 2016’nın en etkin trendlerinden biri olacak. Bir kurum için, bağlamsal veri cihaz, konum, dil, sosyal ağ, kişiselleştirilmiş ürün ve hizmetler gibi farklı veri noktalarından elde edilen verilerin tümünü ifade edebilir. Daha fazla bağlam, kurumların müşterileri, çalışanları ve iş ortakları için daha entegre ve verimli bilgi deneyimi oluşturmalarına yardımcı olur.

Örneğin araçlardan elde edilen telematik verileri, otomotiv üreticilerinin parçaların dayanıklılığını artırmalarını ve potansiyel sorunları tanımlamalarını, sürücülerin ise sorunlar ortaya çıkmadan bilgilendirilmelerini sağlar. Sigortacılar da riskleri daha iyi yönetip, sürücülere kullanım stillerine dayanan kişiselleştirilmiş teklifler sunabilirler.2016 Yılı Bilişim Teknolojileri Trendleri

Artan siber hedefler

Verinin bağlamsal olarak zenginleşmesi, sadece kurum için değil, siber saldırılar açısından da değerini artırır. Artan saldırı riski, ağ güvenliği için yeni nesil tekniklerin yanı sıra kimlik erişimi yönetimi ile risk ve enformasyon yönetimi gerektirir. Bağlamsal verinin entegrasyonunda rol oynayan genel bulut bilişim ortamları da güvenlik sistemi mimarisine dahil edilmelidir.

API ekonomisi

Kurumlar API’lerin gücünü keşfettiler. Bilgiye erişim ve sistemler arası değişim sağlayan API’ler artık sadece birer geliştirme aracı değiller. Bu sayede, kurumlar eskiden kalan ‘legacy’ uygulamalar ile yeni uygulamalardan edindikleri veriyi birleştirebiliyorlar. API’ler servis entegrasyonu, bilgi koordinasyonu ve bilgi paylaşımı ekosistemi için yeni kanallar oluşturuyor. Dijital stratejinin çekirdeğinde bilgiye erişimin demokratikleştirilmesi yer alıyor ve API’ler bu süreçte başrol oynuyorlar. İnovasyon için strateji ve bağlamsal bilgi sağlanmasında anahtar konumda bulunuyorlar.

CIO’ların rolü

BT artık iş süreçlerini desteklemekten daha fazlasına dönüştü. BT artık işin kendisi olmuş durumda. Buna bağlı olarak, CIO’ların rolü de değişmeye başladı. Bugüne kadar CIO’ların odak noktası ‘teknoloji’ iken, artık öncelik ‘bilgi’ olmaya başladı. CIO’lar bilginin ve teknolojiden elde edilen değerin kullanımında diğer iş birimlerinin ortağı olarak çalışıyorlar. İş ilişkileri yönetimi adı verilen bu ortaklık, hızlı bir biçimde doğru bilgiye erişimi mümkün kılarken, daha iyi kararlar ve rekabetçi ürünler için teknoloji kullanımını beraberinde getiriyor.

Kurumsal platform oyuncuları

Kurumsal altyapı alanındaki oyuncuların son dönemde satın alma ve birleşmelerle bir araya gelmeleri, pazarın bu alanda standardize edilmiş, çevik ve bütünsel çözümler istediğini gösteriyor. Yakınsanmış altyapı platformlarında daha fazla kişiselleştirme, kurumların öncelikleri arasında yer alacak. Örneğin, finansal hizmet platformları, çekirdek bankacılığı bir hizmet olarak sunmak üzere birleşirken, yeni nesil telematik platformlar internete bağlı otomobillerden veri toplamak ve bu veriyi yönetmek için bir araya gelecek; mobil ve sosyal platformlar da yakınsama teknolojilerinin bir parçası olacak.”

 

 

CSC hakkında: